BÚSQUEDA

INFORMACIÓN DE LA PELÍCULA

B | 126 MINUTOS

SINOPSIS

Wolverine (Hugh Jackman), el personaje más icónico del universo X-Men llega al Japón moderno. Como pez fuera del agua en un mundo desconocido, enfrenta a su mayor némesis en una batalla de vida o muerte que lo cambiará para siempre.

GÉNEROS

Acción | Ciencia Ficción

ELENCO Y EQUIPO

 • Famke Janssen
 • Hugh Jackman
 • Will Yun Lee
 • Hiroyuki Sanada
 • Hal Yamanouchi
 • Svetlana Khodchenkova
 • Brian Tee
 • Rila Fukushima
 • Seiji Funamoto
 • Qyoko Kudo
 • Chiharo Mizuno
 • Allan Popple
 • Mai Ishikawa
 • Atsushi Sawada
 • William Takayanagi-Temm
 • Tess Haubrich
 • Shingo Usami
 • Conrad Coleby
 • Kuni Hashimoto
 • Garret Sato
 • Takao Kimoshita
 • Sarah Naylor-Liddell
 • J. Remilton
 • Keiko Matsumoto
 • Hiroshi Kasuga
 • Hideki Sugiguchi
 • Yasuyo Shiba
 • Louis Okada
 • Ken Yamamura
 • Nobuaki Kakuda
 • Takashi Matsuyama
 • Eric Laciste
 • Taris Tyler
 • Ryuta Kimura
 • Yoji Tatsuta
 • Kosuke Masano
 • Naoya Ogawa
 • Shinji Ikefuji
 • Nobutaka Aoyagi
 • Andy Owens
 • Geoff Burke
 • Yumiko Nakamura
 • Yoshinori Fukushige
 • Yuriko Kimura
 • Briden Starr
 • Maria Lukasheva
 • Erich Chikashi-Linzbichler
 • Kimi
 • Masa Yamaguchi
 • Taki Abe
 • James Mangold


Wolverine: Inmortal (Blu-ray)

Wolverine: Inmortal (DVD)

BLU-RAY

Wolverine: Inmortal (Blu-ray)

DVD

Wolverine: Inmortal (DVD)